กว่าจะมาเป็น Cocktail Pro ในวันนี้ เกิดขึ้นได้อย่างไร…

COCKTAIL PRO คืออะไร?

             COCKTAIL PRO คือ เครื่องมือที่ช่วยในการทำธุรกิจให้ง่ายขึ้นในการเก็บฐานข้อมูลลูกค้า และเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเพิ่มมูลค่าให้กับหลากหลายธุรกิจในยุค Digital ที่การซื้อ-ขาย ผ่านทางช่องทาง Online จาก Smart Phone เป็นปัจจัยหลักในการทำการตลาดในยุคนี้……

             COCKTAIL PRO ถือกำเนิดมาจากกลุ่มองค์กรในเครือบริษัท OPTIMO ประเทศไทย (https://www.optimothai.com/) ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจให้มีความมั่นคงในอนาคต ทั้งนี้องค์กร OPTIMO ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบัน เป็นบริษัทสากลชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดแบบเชิงรุก และการจัดจำหน่ายสินค้านานาชนิด เราช่วยทำการตลาดให้บริษัทคู่ค้าบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจด้วยการบริหารต้นทุนและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันเรายังมีสินค้าที่ติดโลโก้ภายใต้แบรนด์ของเราเองอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ จากจุดเริ่มต้นที่มีเพียงบริษัทเล็ก ๆ ในปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันเราได้เติบโตและแบ่งการทำงานออกเป็น 7 แผนกซึ่งได้แก่ แผนก COSMETICS, แผนก SKINCARE, แผนก AUTOMOTIVE, แผนก PROPERTIES, แผนก FUNDRAISING, แผนก PREMIUMS, และแผนก DIGITAL

 จากการมีหลากหลายแผนกทำให้ทางเราตระหนักถึงการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของทางบริษัท โดยยุคแรกเราใช้วิธีการให้บัตรแข็งในการสมัครสมาชิกและการให้แต้มทุกๆการซื้อเพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ หลักจากนั้นเราก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการหลากหลายในการเก็บฐานข้อมูลให้ทันยุคทันสมัยและเพื่อให้ตอบโจทย์การซื้อ-ขายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งปี พ.ศ.2562 เราได้สร้าง Platform ที่มีชื่อว่า “COCKTAIL PRO” ที่จะช่วยในการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าได้ง่ายขึ้นผ่านช่องทาง Social Media  ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน นอกจากช่วยเก็บฐานข้อมูลลูกค้าแล้ว “COCKTAIL PRO”

ยังช่วยในการทำการตลาด ให้แต้มให้คะแนน แลกรับของสมนาคุณและอีกหลากหลาย Features ที่สามารถนำมาใช้กับการตลาดในยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างลงตัว

ทางเราตระหนักถึงความต้องการของเจ้าของธุรกิจที่ต้องการมี Platform เก็บฐานข้อมูลลูกค้าของตนเอง แต่เนื่องจากการสร้าง Platform เองนั้นยังคงต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมากในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและทันยุค Digital ที่การตลาดเกิดขึ้นจากการใช้ช่องทาง Online กันมากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว  ทางบริษัทจึงเปิดให้เจ้าของธุรกิจที่สนใจ Platform “COCKTAIL PRO” สามารถใช้ในราคาที่จับต้องได้ และทางเรายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถนำไปต่อยอดให้กับธุรกิจต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ “COCKTAIL PRO” ยังสามารถนำไปใช้ได้กับหลากลายธุรกิจเพราะมี Features รองรับมากมาย ทั้งยังใช้งานง่ายผ่านทาง Smart Phone เพียงเครื่องเดียว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของสังคมยุค Digital

……เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา “COCKTAIL PRO” ให้มีประสิทธิภาพและรองรับการใช้งานในอนาคตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทเราคือ

  • I Integrity ความซื่อสัตย์สุจริต
  • L Leadership ความเป็นผู้นำ
  • O Opportunity โอกาส
  • V Value คุณค่า
  • E Excellence ความเป็นเลิศ
  • I Innovation นวัตกรรม
  • T Teamwork ทีมเวิร์ค

 ภารกิจของเรา คือ การมอบโอกาสที่ดีที่สุดในโลกให้แก่คนธรรมดา เพื่อโปรโมทสินค้าระดับโลก และขึ้นมาได้อย่าง “เหนือธรรมดา”

ติดต่อเรา