ลูกค้าใช้งานง่าย

Cash Back

Loyalty Point

สะสมคะแนน

แพ็คเกจพิเศษ

ระบบฝากสินค้า

Top up Money

One Time Offer

Multi Time Offer

Share to Friend

Broadcast / Facebook

กำหนดจำนวนโปรโมชั่น

กำหนด วัน เดือน ปี หมดอายุโปรโมชั่น

จัดลำดับโปรโมชั่น

เช็คประวัติการใช้โปรโมชั่นได้ง่ายๆ / ตรวจสอบลูกค้าที่เข้ามาล่าสุดได้

Membership

บริหารจัดการแอดมิน

ร้านค้ารับการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify

ลูกค้ารับการแจ้งเตือนผ่าน SME / E-mail

Online Report

Export Report