Move web

ประกาศข่าวสาร

เรียน      ท่านผู้ประกอบการทราบ

              บริษัท ไลน์ เซนจูรี่ จำกัด ขอแจ้งยกเลิกตัวแทนจำหน่ายบริการของโปรแกรมระบบสะสมคะแนน Cocktail Pro ภายใต้เครื่องหมายการค้า COCKTAIL PRO นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป บริษัท ฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนด้วยประการอื่นใด กับบุคคลที่ใช้ชื่อโปรแกรมระบบสะสมคะแนน Cocktail Pro ไปเสนอจำหน่ายบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า COCKTAIL PRO โดยไม่บอกกล่าวถึงข้อเท็จจริง หรือแอบอ้างว่าเป็นโปรแกรม หรือจากผู้พัฒนาโปรแกรมเดียวกัน จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านผู้ประกอบการ หรือผู้พัฒนาโปรแกรมเจ้าของลิขสิทธิ์

ปัจจุบัน บริษัท ไลน์ เซนจูรี่ จำกัด ได้ส่งมอบ และโอนลิขสิทธิ์ในโปรแกรมสะสมคะแนนคะแนน Cocktail Pro ให้กับ บริษัท ซิงค์สเตชั่น 59 จำกัด แล้ว พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าเป็น CTP CRM นับแต่วันดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท ไลน์ เซนจูรี่ จำกัด