Move web

ประกาศข่าวสาร

เรียน      ท่านผู้ประกอบการทราบ

             บริษัท ไลน์ เซนจูรี่ จำกัด ขอแจ้งยกเลิกตัวแทนจำหน่ายบริการของโปรแกรมระบบสะสมคะแนน Cocktail Pro ภายใต้เครื่องหมายการค้า COCKTAIL PRO นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป บริษัท ฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนด้วยประการอื่นใด กับบุคคลที่ใช้ชื่อโปรแกรมระบบสะสมคะแนน Cocktail Pro ไปเสนอจำหน่ายบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า COCKTAIL PRO โดยไม่บอกกล่าวถึงข้อเท็จจริง หรือแอบอ้างว่าเป็นโปรแกรม หรือจากผู้พัฒนาโปรแกรมเดียวกัน จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านผู้ประกอบการ หรือผู้พัฒนาโปรแกรมเจ้าของลิขสิทธิ์

             และ เนื่องจากการประกาศยกเลิกตัวแทนจำหน่ายเดิมตามรายละเอียดข้างต้น ทางผู้พัฒนาโปรแกรม Cocktail Pro จึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าเป็น CTP CRM เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนต่อการขอใช้บริการ

             ทั้งนี้ บริษัท ไลน์ เซนจูรี่ จำกัด ได้ส่งมอบ และโอนลิขสิทธิ์ในโปรแกรมสะสมคะแนน Cocktail Pro ให้กับ บริษัท ซิงค์สเตชั่น 59 จำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงชื่อเครื่องหมายการค้า และชื่อผลงานลิขสิทธิ์เป็น CTP CRM เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

             บริษัทขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 โปรแกรม หรือระบบปฏิบัติการ ภายใต้เครื่องหมายการค้า FUNCROWD หรือบริษัท ฟันคราวด์ จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับโปรแกรมระบบสะสมคะแนน Cocktail Pro หรือ CTP CRM ใดๆ ทั้งสิ้น

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท ไลน์ เซนจูรี่ จำกัด